Sẽ như thế nào nếu em nhận được thư chấp thuận (AIP) bước 1 nhưng bị từ chối study permit?

Trả lời: Đối với trường hợp này bạn có thể xin rút đơn xin học và làm thủ tục hoàn lại học phí đã nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *