Du học New Zealand

Du học New Zealand là mơ ước của rất nhiều sinh viên. Vì đó là đất nước với nền giáo dục chất lượng, văn hóa đặc sắc, mức sống và chi phí hợp lý. Hệ thống giáo dục của New Zealand được chia thành 3 cấp bậc bao gồm: Mẫu giáo, Phổ thông và Đại học, sau đại học.

Bậc phổ thông bao gồm 13 lớp. Từ lớp 1 (5 tuổi) đến lớp 13 (19 tuổi). Từ giữa năm lớp 10, sinh viên sẽ bắt đầu chọn hướng đi cho mình như: học nghề, học đại học, đi làm…Lớp 13 tại New Zealand sẽ tương đương với lớp 12 tại Việt Nam (vì học sinh ở New Zealand bắt đầu học lớp 1 khi 5 tuổi).

1

tin tức liên quan