Toàn bộ nội dung của trang web đều được bảo vệ bởi bản quyền. Những danh mục, bài báo cũng như các thành phần của website đều có thể tải về và sao chép hay in ra với điều kiện ghi nguồn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chính sách miễn trừ trách nhiệm ở ngay dưới nội dung sau đây.

Thu thập dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu được truy cập vào website đều được lưu trữ để nhằm phục vụ cho công việc tổng hợp biên soạn số liệu thống kê. Từ đó giúp bạn có thể quản trị cung cấp thông tin gần hơn với nhu cầu của độc giả cũng như người sử dụng. 

Không chào giá

Những thông tin được công bố ở trên website đều nhằm cung cấp đến cho độc giả những tin tức mới nhất. Có thể nói đây là tin tức khách quan và không phải là lời mời hoặc một lời đề nghị mua, bán hay giao dịch khác. Những bài viết trên website này chỉ mang tính chất mô tả. 

Bên cạnh đó ban quản trị cũng được cung cấp với các vị trí quảng cáo cho bên thứ ba ở trên website. Đồng thời quảng cáo có thể sẽ xuất hiện với lời mời hoặc một lời đề nghị mua bán. Cũng chính vì lý do này mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những lời mời quảng cáo ở trên website. 

Không đảm bảo

Tuy nhiên website có sử dụng những biện pháp cẩn trọng nhất để có thể đảm bảo rằng những thông tin tại website là chính xác. Nó sẽ không cung cấp với bất kỳ sự đảm bảo hay chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ. Những thông tin và các quan điểm sẽ xuất hiện trên trang website để có thể thay đổi được bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

Bảo đảm

Bạn hiểu rõ và hoàn toàn nhất trí rằng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và tính quan yếu hay tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong hoặc được cung cấp trên hay từ website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay bất kỳ sai lõi hay bỏ sót hay về kết quả thu được thông qua việc sử dụng những thông tin như thế. Tại trang web của chúng tôi để cung cấp được thông tin chung chi đại chúng. 

Việc bạn sử dụng và tham gia vào trang web cùng với dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Không thông báo hoặc thông tin nào bằng miệng, văn bản mà bạn thu được từ trang web của chúng tôi tạo nên bất kỳ sự bảo lãnh mà không được ghi rõ ở trong điều khoản này. Hoặc đó là do pháp luật đã quy định. 

Chúng tôi sẽ không đảm bảo được trang website của chúng tôi đáp ứng được mọi yêu cầu của bạn. Hay việc tiếp cận trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hay luôn kịp thời, an toàn, không có lỗi. Chúng tôi cũng không đảm bảo về các kết quả có thể thu được qua việc sử dụng web của chúng tôi. 

Miễn trừ trách nhiệm 

CATHOLIC MTA sẽ không chịu trách nhiệm ở trong bất kỳ trường hợp nào kể cả đó là do sơ suất. Hoặc đó là do thiệt hay hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận sử dụng các yếu tố từ trang website này. Hoặc vì việc không sẵn sàng cho việc truy cập sử dụng. 

Bên cạnh đó trang web cũng thường xuyên kiểm tra những trang web liên kết đến trang. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho nội dung của họ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp.

Thông qua những chia sẻ trên bạn cũng đã hiểu rõ hơn về chính sách miễn trừ trách nhiệm của CATHOLIC MTA. Hy vọng thông qua những chia sẻ này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách này.