Hồ sơ visa như thế nào để được lãnh sự cấp thư chấp thuận (AIP) bước 1 ?

Trả lời: IRCC sẽ đánh giá hồ sơ Visa như chuẩn từ trước đến nay. Bao gồm: thư mời nhập học hợp lệ, chứng minh tài chính đủ để hỗ trợ việc học và các yêu cầu khác gồm chứng minh ý định học tập và tuân thủ những yêu cầu về nhập cư đối với loại visa sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *