v

Em đã nộp hồ sơ visa, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Liệu em có phải nộp thêm 1 hồ sơ mới để được cấp thư chấp thuận bước 1 không?

Trả lời: KHÔNG, hồ sơ của bạn đã nộp đang trong quy trình xét duyệt. Khi đủ điều kiện sàng lọc, bạn sẽ được IRCC cấp thư chấp thuận bước 1. Từ đó bạn có thể bắt đầu khóa học online của bạn tại trường (nếu muốn).

Xem ngay:  Giới thiệu 15 trường trung học phổ thông thuộc hệ thống Ottawa Catholic School Board

thông tin các quốc gia du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.