v

Em đã có Visa trong tay rồi vậy khi nào em có thể bay sang Canada?

Trả lời: Vào ngày 24/07/2020, IRCC đã cung cấp, hướng dẫn liên quan đến việc được phép và không được phép nhập cảnh Canada. Nếu bạn có giấy phép du học hợp lệ hoặc thư chấp thuận nhập cảnh trước 18/03/2020 bạn sẽ được phép đến Canada.

Để hỗ trợ việc này, bạn yêu cầu trường cấp cho bạn một thư hỗ trợ đi lại. Bao gồm: Xác nhận việc đăng ký và kế hoạch học tập trực tiếp / online của kỳ học tương ứng.

Ngoài ra cũng lưu ý rằng bạn sẽ được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày đến Canada và cần trình kế hoạch này cho hải quan. Đối với giấy phép du học được chấp thuận sau 18/03/2020 vui lòng chờ thông báo từ IRCC.

Xem ngay:  Hướng dẫn thanh toán học phí qua Flywire tại các trường ở Canada

thông tin các quốc gia du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.