v

Em có Study permit, visa rồi nhưng em không thể đến Canada vì lệnh cấm đi lại của Canada hoặc Việt Nam. Em sẽ làm thế nào?

Trả lời: Bạn có thể bắt đầu học online hoặc dời sang kỳ học kế tiếp. IRCC có cung cấp hướng dẫn về khóa học online sẽ được tính đối với chương trình Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp, sẽ không ảnh hưởng đến thời lượng, miễn là khóa học online không vượt quá 50% toàn bộ chương trình.

Xem ngay:  Tại sao nên du học ngắn hạn tại Úc?

thông tin các quốc gia du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.