v

Em có được đến Canada nhập học khi nhận được AIP?

Trả lời: KHÔNG. Đối với thư chấp thuận (AIP) bước 1, em chỉ có thể tham gia khóa học online. Đến khi nhận được study permit và Visa em mới có thể đến Canada.

Xem ngay:  Du học Canada nên học ngành gì để có cơ hội việc làm tốt?

thông tin các quốc gia du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.