Em có được đến Canada nhập học khi nhận được AIP?

Trả lời: KHÔNG. Đối với thư chấp thuận (AIP) bước 1, em chỉ có thể tham gia khóa học online. Đến khi nhận được study permit và Visa em mới có thể đến Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *