Du học Canada kỳ Mùa Thu (Fall) 2020 sẽ học tập trung hay online?

Trả lời: Đối với các bạn đang ở Canada hoặc sẽ đến Canada trước khi khóa học bắt đầu, có thể tham gia khóa học kết hợp một nửa trực tiếp và một nửa online. Đối với các bạn đang bên ngoài Canada, có thể tham gia khóa học online.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *