v

Du học Canada kỳ Mùa Thu (Fall) 2020 sẽ học tập trung hay online?

Trả lời: Đối với các bạn đang ở Canada hoặc sẽ đến Canada trước khi khóa học bắt đầu, có thể tham gia khóa học kết hợp một nửa trực tiếp và một nửa online. Đối với các bạn đang bên ngoài Canada, có thể tham gia khóa học online.

Xem ngay:  Thông tin chi tiết về học bổng UNSW College Úc

thông tin các quốc gia du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.