Điều khoản sử dụng CATHOLIC MTA có quy định về các điều khoản sử dụng trang web bằng việc là bạn truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web. Quý khách đã đồng ý với những điều khoản này khi truy cập vào website này.

Quyền sở hữu

CATHOLIC MTA là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ đã được hiển thị ở trên website này. Sẽ không được phép sử dụng thương hiệu, biểu tượng vã nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của CATHOLIC MTA hay là bên sở hữu chúng. 

Những tài liệu ở trên trang website sẽ bảo vệ quyền và không ai được sửa đổi, sao chép và ghi lại trong bộ nhớ điện tử. Chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì những mục đích thương mại hoặc công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được CATHOLIC MTA chấp thuận bằng văn bản từ trước. 

Không bảo đảm 

Điều khoản sử dụng không bảo đảm sẽ bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hay những mục khác trên trang web này được cung cấp theo tài nguyên của CATHOLIC MTA. Chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài liệu. Chúng ở trong giới hạn được pháp luật cho phép từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiết sót ở trong tài liệu. 

Trừ những đảm bảo không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật và không cóp bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào sẽ được đưa ra đối với trang web. Bên cạnh đó còn là những quy định có bao gồm nhưng không được giới hạn bởi các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ 3. Hoặc hãy đảm bảo máy tính không bị nhiễm virus. 

Điều khoản sử dụng rủi ro và cách thức xử lý

Những bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc là chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu ra trong điều khoản sử dụng. Điều kiện này sẽ do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của chính phủ. Hoặc hoạt động của tòa án, các quy định khẩn cấp và các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố.

Trong trường hợp có vấn đề phát sinh nghiêm trọng khiến cho hệ thống của máy tính người truy cập hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải lỗi của chúng tôi. CATHOLIC MTA sẽ hỗ trợ phụ huynh và học viên trong việc phục hồi những dữ liệu hư hại hoặc bị mất. 

Điều khoản bảo đảm

Website của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “ như” và “ khi” có. Chúng tôi sẽ tuyên bố từ chối bảo lãnh hoặc đại diện theo bất cứ loại hình nào. Dù rõ ràng hay ngầm ẩn tới mức cao nhất mà pháp luật không cho phép. Tuy nhiên chúng tôi có thể thảo luận ngắn về điều này và các điều khoản khác với bạn. 

Bạn hãy hiểu rõ và nhất trí rằng chúng tôi sẽ không đảm bảo về tính chính xác, tính quan yếu hoặc là tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào. Hoặc chúng được cung cấp trên hoặc từ website của chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lỗi hay bỏ sót nào về kết quả thu được việc sử dụng những thông tin như thế. Tại trang website của chúng tôi để cung cấp thông tin chung cho đại chúng.

Điều khoản luật áp dụng

Những điều khoản sử dụng và điều kiện này sẽ được thi hành dựa vào luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp quý khách hàng có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì hãy liên hệ đến trung tâm để được hỗ trợ chi tiết. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp đến quý phụ huynh và các du học sinh những dịch vụ có chất lượng tốt nhất.