v

Câu chuyện Du học

Câu chuyện du học – Nơi lưu giữ những câu chuyện của các bạn du học sinh Catholic MTA trong hơn 10 năm qua; có thành công, có thất bại, nhưng trên hết là sự trưởng thành…