v

Các hoạt động cộng đồng (CSR) – Bên nhau, đi suốt cuộc đời

(2017-2018) Cùng văn phòng Công Lý và Hòa Bình, hỗ trợ các quí ông Thương Phế Binh – Việt Nam Cộng Hòa.

 

 

4ca815a7a94c53120a5d

Xem ngay:  Học viện BCIT - British Columbia Institute of Technology

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.